Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Logopedie - nácvik komunikace

UPOZORNĚNÍ:

Logopedie (stejně jako ostatní naše služby) je určena pouze dětem a dospívajícím se zdravotním postižením.

Popis:

Tato individuální aktivita je určena klientům, kteří mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost, vadu výslovnosti nebo problémy s rozvojem řeči. U těch, u kterých je to vhodné, lze v této aktivitě pracovat na postupném zvládnutí některé z forem alternativní komunikace

S klienty pracuje zkušená logopedka po dobu obvykle 30 minut, frekvence je  přizpůsobena potřebám klientů. Na  základě úvodní diagnostiky je stanoven individuální plán rozvoje komunikačních schopností, podle kterého jednotlivé lekce probíhají.

 

Hlavní přínos:

 • zlepšení komunikačních a řečových dovedností
 • zlepšení možností vyjádřit své potřeby a přání a navazovat kontakty s okolím

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • zlepšení srozumitelnosti řeči, které je důležitým předpokladem pro funkční komunikaci              s ostatními lidmi (zlepšení výslovnosti jednotlivých hlásek, přiměřená hlasitost, koordinace dechu při řeči, zlepšení hybnosti mluvidel, zpřesnění pohybu jazyka a rtů, zacílení pohybu a orientace jazyka v dutině ústní, uvolňování jejich případné spasticity tj. ztuhlosti mluvidel)
 • lepší pochopení významu slov a porozumění řečenému
 • rozšíření aktivní i pasivní slovní zásoby a zlepšení rozumových schopností
 • rozvoj neverbální komunikace (např. vyjádření a pochopení emocí, mimiky, gest, ukazování na objekty, vyjádření souhlasu a nesouhlasu)
 • zlepšení komunikačních dovedností a rozvoj sociálních kompetencí (zdravení, navázání a udržení očního kontaktu, schopnost reagovat na dotaz, vedení rozhovoru)
 • pomoc rodičům při vytvoření vlastního systému alternativní a augmentativní komunikace u klientů, kteří nekomunikují verbálně (předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, znak do řeči)
 • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky.

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti s narušenou komunikační schopností od 5 let.

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Více fotografií naleznete zde.

Doplňující informace


Účast rodičů vhodná za účelem instruktáže (dle domluvy) příležitostně
Počet zúčastněných dětí jednotlivě
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Poplatek 50 Kč/30 minut
Účast dobrovolníků: ne
Termín

středa odpoledne - dle individuální dohody

 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]