Keramická dílna

Cílem této aktivity není primárně samotný výrobek, ale rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace, získání pracovních návyků, vytváření sociálních kontaktů s ostatními klienty a v neposlední řadě radost z tvůrčí práce a zvýšení sebevědomí klientů. Tvůrčí činnost rozvíjí jejich estetické cítění a zlepšuje psychickou pohodu. Klienti pracují pod vedením zkušené keramičky vyškolené pro práci v sociálních službách. Podle potřeby klientům pomáhají dobrovolníci.


Upřesnění cílové skupiny:
Klienti od pěti let.

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospělí s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Přínos a cíle aktivity:

 • rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • rozvoj smyslového vnímání, představivosti a fantazie
 • výchova ke vzájemnému respektu a spolupráci, rozvoj komunikace
 • možnost smysluplného trávení volného času díky zajištění vhodných podmínek
 • radost z  dosažených úspěchů a vlastní tvorby

Více fotografií z keramické dílny najdete zde

Doplňující informace
Podmínky zájem klientů o tvůrčí práci
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv (stará košile, triko apod.)
Účast rodičů dle domluvy
Počet zúčastněných klientů
maximálně 10, limitní počet závisí na individuálních potřebách klientů
Místo KC Motýlek - keramická dílna
Účast dobrovolníků: ano
Poplatek 100,-Kč/60 minut
Termíny

čtvrtek

14:00 – 15:00 a 15:00 -  16:00

 

oplňující informace
Podmínky rodič je při logopedii přítomen a aktivně spolupracuje
v případě neúčasti je nutná omluva předem na tel. 775 964 765
Potřebné vlastní pomůcky přezůvky
Účast rodičů nutná
Počet zúčastněných dětí jednotlivě
Místo Komunitní centrum Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Poplatek 50 Kč/lekce
Účast dobrovolníků: ne
Termín úterý (Mgr. Pavlína Radová), čtvrtek (Mgr. Lada Kašparová), zpravidla 1x týdně 30 min., dle individuální dohody
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea