Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Keramická dílna

Cílem této aktivity není v prvé řadě samotný výrobek, ale rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace, získání pracovních návyků, vytváření sociálních kontaktů s ostatními klienty a v neposlední řadě radost z tvůrčí práce a zvýšení sebevědomí klientů. Tvůrčí činnost rozvíjí jejich estetické cítění a zlepšuje psychickou pohodu. Klienti pracují pod vedením zkušené keramičky vyškolené pro práci v sociálních službách. Podle potřeby klientům pomáhají dobrovolníci, v případně jejich rodiče (pokud mají zájem).


Upřesnění cílové skupiny:
Klienti od pěti let

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Přínos a cíle aktivity:

 • rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • rozvoj smyslového vnímání, představivosti a fantazie
 • výchova ke vzájemnému respektu a spolupráci, rozvoj komunikace
 • možnost smysluplného trávení volného času díky zajištění vhodných podmínek
 • radost z  dosažených úspěchů a vlastní tvorby

Více fotografií z keramické dílny najdete zde

Doplňující informace
Podmínky zájem klientů o tvůrčí práci
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv (stará košile, triko apod.)
Účast rodičů možná - rodiče mohou klientovi osobně pomáhat a podporovat ho v činnosti
Počet zúčastněných dětí maximálně 10, limitní počet závisí na individuálních potřebách klientů
Místo KC Motýlek -keramická dílna
Účast dobrovolníků: ano
Poplatek 75,-Kč/45 minut
Termíny

čtvrtek

14:15 – 15:00 a 15:15 -  16:00

 

oplňující informace
Podmínky rodič je při logopedii přítomen a aktivně spolupracuje
v případě neúčasti je nutná omluva předem na tel. 775 964 765
Potřebné vlastní pomůcky přezůvky
Účast rodičů nutná
Počet zúčastněných dětí jednotlivě
Místo Komunitní centrum Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Poplatek 50 Kč/lekce
Účast dobrovolníků: ne
Termín úterý (Mgr. Pavlína Radová), čtvrtek (Mgr. Lada Kašparová), zpravidla 1x týdně 30 min., dle individuální dohody
 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]