Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Individuální nácvik sebeobsluhy

Popis:

S klienty se individuálně nacvičují dovednosti a praktické činnosti, které nezvládají a které jsou důležité pro zvyšování jejich soběstačnosti. Tato aktivita je vhodná pro klienty, kteří pro zvládnutí vytýčené dovednosti potřebuji vyšší míru podpory nebo vytvoření specifických podmínek, které nelze splnit při podobných nácvicích ve skupině.

Hlavní přínos:

 • Zlepšení praktických dovedností, které vedou ke  zvýšení samostatnosti a tím ke snižování závislosti na pomoci okolí
 • zlepšení sociálních dovedností (společensky přijatelné chování, bezpečné chování apod.)
 • zlepšení jemné motoriky
 • zvýšení sebevědomí na základě dosažených výsledků

 

 

Možné cíle, které lze na této aktivitě naplňovat:

 • nácvik samostatného nakupování
 • nácvik rozpoznávání peněz a jejich používání
 • nácvik samostatného cestování MHD (na konkrétní trase nebo obecně)
 • telefonování
 • příprava pokrmů a nápojů
 • obsluha elektrických spotřebičů
 • nácvik zvládnutí samostatně se obléci nebo se obléci s menší podporou druhé osoby
 • nácvik zvládnutí úkonů osobní hygieny,
 • zvládnutí základních dovedností pro práci na počítači nebo tabletu
 • nácvik orientace v čase (znalost hodin, dnů v týdnu apod.) a prostoru
 • nácvik sociálních dovedností apod.
 • a další vždy dle individuálních potřeb klienta.

 

V některých případech lze pracovat i na získávání základních dovedností potřebných pro efektivní nácvik výše uvedeného (například na zlepšení jemné motoriky před tím, aby bylo možné přistoupit k nácviku telefonování apod.)Upřesnění cílové skupiny:
Klienti od 6-ti let

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

 


Doplňující informace
Podmínky schopnost spolupráce
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí jednotlivě
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9)
Poplatek 50,- Kč / 30 minut
Účast dobrovolníků: ano
Termín individuálně
 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]