Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Společenko-kulturní odpoledne

Popis:

Jedná se o skupinovou aktivitu probíhající mimo prostory KC Motýlek. Jejím smyslem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a trénink či upevňování sociálních dovedností v reálných situacích, jejichž zvládnutí je nezbytné mj. i pro to, aby klienti byli lépe přijímáni většinovou společností. Probíhá formou návštěv různých společenských a kulturních zařízení (např. muzeí, galerií, kaváren, kulturních památek, společenských, sportovních a volnočasových akcí). Její délka je cca 120 – 180 minut (dle charakteru a samotného průběhu akce). Pracovníci se s klienty setkávají v prostorách KC Motýlek, odkud společně odchází a po ukončení aktivity se sem vrací zpět.

Hlavní přínos:

 • začlenění do společnosti prostřednictvím možnosti a dovednosti využívat běžné služby
 • aktivní trávení volného času prostřednictvím smysluplné činnosti

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat

 • dovednost využívat běžných veřejných služeb – např. nákup občerstvení, návštěva obchodu, společenské a kulturní akce, muzea, galerie, výstavy, kulturní památky, sportovní aktivity, cestování veřejnou dopravou
 • zvládnutí bezpečného a ohleduplného pohybu na pozemních komunikacích (chodníky, přechody, nástupiště, zastávky apod.)
 • osvojení si sociálně přijatelného chování v prostředcích MHD a ve veřejných prostorách
 • zvládnutí jednoduchého nákupu (u stánku, objednání a zaplacení občerstvení v kavárně aj., nákup vstupenky apod.)
 • získat přehled o možnostech trávení volného času poznáváním nových aktivit, objevit pro sebe nové zájmy, kterým se může věnovat ve svém volném čase
 • aktivní trávení volného času a možnost využívat běžně dostupné služby pro veřejnost
 • všestranný rozvoj osobnosti (rozumové schopnosti, emoce, pohyb, komunikace, sociální dovednosti)
 • navazování a rozvoj přátelských vztahů s ostatními účastníky aktivity

  

Harmonogram aktivity:

 1. Společná cesta MHD na místo konání
 2. Návštěva kulturně společenského zařízení
 3. Chvilka pro odreagování, odpočinek a zábavu
 4. Společná cesta MHD zpět do KC Motýlek

 


Upřesnění cílové skupiny:

Aktivita je určena pro klienty od 10 let.

 

Doplňující informace
Podmínky Podmínkou účasti je, aby klient dokázal aspoň minimálně spolupracovat, byl schopný respektovat pokyny pracovníků (vzhledem k tomu, že aktivita probíhá ve veřejném prostoru)a svými projevy a chováním neohrožoval či výrazně neobtěžoval své okolí.
Potřebné vlastní pomůcky vhodné oblečení dle počasí a typu akce, malá svačina
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí Aktivita je určena maximálně pro 8 klientů
Místo mimo prostory KC Motýlek
Personální zajištění Pracovníci a dobrovolníci KC Motýlek
Poplatek 100,-/hodinu (nebo 50,-/ hod v případě, že doba využívání služby v daný den přesáhne 4 hodiny)
Účast dobrovolníků: ano
Termín

 

středa   14:00 - (max.)18 hod.


 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]