Společensko-kulturní odpoledne

Popis:

Jedná se o skupinovou aktivitu probíhající převážně mimo prostory KC Motýlek. Jejím smyslem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a trénink či upevňování sociálních dovedností v reálných situacích, jejichž zvládnutí je nezbytné mj. pro to, aby klienti byli lépe přijímáni většinovou společností. Probíhá formou návštěv různých společenských a kulturních zařízení (např. muzeí, galerií, kaváren, kulturních památek, společenských, sportovních a volnočasových akcí). Délka aktivity je cca 120 – 180 minut (dle charakteru a samotného průběhu akce). Pracovníci se s klienty setkávají v prostorách KC Motýlek, odkud společně odchází a po ukončení aktivity se sem vrací zpět. Náplní aktivity mohou být také tematicky zaměřená odpoledne v prostorách KC Motýlek. Aktivita probíhá paralelně ve dvou skupinách rozdělených dle věku a časových možností klientů.

Hlavní přínos:

 • začlenění do společnosti prostřednictvím možnosti a dovednosti využívat běžně dostupné služby
 • aktivní trávení volného času prostřednictvím smysluplné činnosti
 • kontakt s vrstevníky
 • rozpoznání vlastních zájmů a oblíbených aktivit
 • nácvik dovedností spojených s návštěvou kulturně-společenského prostředí – např. využití MHD, zakoupení vstupenek, objednávání občerstvení v kavárně apod.

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat

 • dovednost využívat běžných veřejných služeb – např. nákup občerstvení, návštěva obchodu, společenské a kulturní akce, muzea, galerie, výstavy, kulturní památky, sportovní aktivity, cestování veřejnou dopravou
 • zvládnutí bezpečného a ohleduplného pohybu na pozemních komunikacích (chodníky, přechody, nástupiště, zastávky apod.)
 • osvojení si sociálně přijatelného chování v prostředcích MHD a ve veřejných prostorách
 • zvládnutí jednoduchého nákupu (u stánku, objednání a zaplacení občerstvení v kavárně aj., nákup vstupenky apod.)
 • získat přehled o možnostech trávení volného času poznáváním nových aktivit, objevit pro sebe nové zájmy, kterým se může věnovat ve svém volném čase
 • aktivní trávení volného času a možnost využívat běžně dostupné služby pro veřejnost
 • všestranný rozvoj osobnosti (rozumové schopnosti, emoce, pohyb, komunikace, sociální dovednosti)
 • navazování a rozvoj přátelských vztahů s ostatními účastníky aktivity

  

Harmonogram aktivity:

 1. Společná cesta MHD na místo konání
 2. Návštěva kulturně společenského zařízení
 3. Chvilka pro odreagování, odpočinek a zábavu
 4. Společná cesta MHD zpět do KC Motýlek

 


Upřesnění cílové skupiny:

Aktivita je určena pro klienty od 10 let.

 

Doplňující informace
Podmínky Schopnost spolupráce, respektování pokynů pracovníků, vhodné chování ve veřejných prostorách.
Potřebné vlastní pomůcky vhodné oblečení dle počasí a typu akce, malá svačina, , pití, karta ZTP, pokud ji klient vlastní
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů Aktivita je určena maximálně pro 16 klientů (dohromady obě skupiny)
Místo mimo prostory KC Motýlek případně i v KC
Personální zajištění Pracovníci a dobrovolníci KC Motýlek
Poplatek 100,-/hodinu (nebo 50,-/ hod v případě, že doba využívání služby v daný den přesáhne 4 hodiny)
Účast dobrovolníků: ano
Termín

 

středa   14:00 - (max.)18 hod.


 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea