Setkání pro dívky

Popis aktivity:

Aktivita se zaměřuje na seznámení klientek s dívčími tématy, mezi která patří např. sebepoznání
a sebeurčení, zdravý životní styl, proměny těla při dospívání, péče o sebe, hygiena, menstruace a 
menstruační pomůcky, návštěva gynekologie, úprava vlasů, líčení apod. Aktivita je poskytována
dvěma skupinám klientek, které jsou rozděleny podle věku a vyspělosti.

Hlavní přínos a cíle, které lze naplňovat na této aktivitě:

 • seznámení se s dívčími tématy v bezpečném prostředí
 • získání potřebných informací, k nimž mají některé klientky omezený přístup
 • podpora klientek v sebepoznání a  sebeurčení (poznání vlastních zájmů, vlastností, stylu oblékání
  apod.)

 

Míra naplňování jednotlivých cílů závisí na aktuálním složení skupiny, možnostech, schopnostech, potřebách a zájmu klientek.


Upřesnění cílové skupiny:

Klientky od cca 9 let (záleží na individuálním posouzení)

Mezi klientky, které využívají tuto aktivitu, patří dívky s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace
Podmínky
klientka zvládne samostatný pobyt v kolektivu
Potřebné vlastní pomůcky žádné
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí max. 8 v každé skupině
Doba trvání aktivity 30 minut
Místo KC Motýlek  (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)

Účast dobrovolníků možná
Poplatek 50,- Kč/30 minut (konkrétní doba, po kterou je klientka na aktivitě, se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)
Termín

Středa 1x/14 dní

14:00-15:30 (pro mladší dívky)
a 15:30-17:00 (pro starší dívky)
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea