Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Dívčí klub

Popis aktivity:

Jedná se o skupinovou aktivitu, jejímž cílem je klientkám umožnit společně trávit volný čas jim blízkými aktivitami, které jsou typické právě pro dospívající dívky. Mají zde možnost, kromě radosti ze společného tance a her sdílet svá intimní témata a starosti, získat mnohé důležité informace od vedoucích aktivity a mj. i příležitost naučit se různým praktickým dovednostem.

Hlavní přínos a cíle, které lze naplňovat na této aktivitě:

 • rozvoj společensky přijatelného chování (navázání kontaktu, pozdrav, pravidla rozhovoru, základy etikety, vhodný způsob sezení, chování v různých situacích aj.)
 • rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím tance, smyslu pro rytmus, ladnost pohybů, nácvik správného způsobu chůze a držení těla, relaxace při hudbě, prožitek radosti při tanci, rozvoj pohybové paměti při nácviku choreografie
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností – schopnost navázat kontakt, sdělit vlastní zkušenosti, prožitky a informace o sobě (co mám ráda, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co ráda dělám, co jsem dělala, jak se cítím, co bych chtěla dělat, co se mi líbí na druhých), schopnost vést rozhovor (udržet oční kontakt, přijatelnou osobní vzdálenost, zajímat se o druhého, klást otázky, odpovídat a rozvíjet dialog), schopnost diskutovat s druhým – vyjádřit svůj názor a vyslechnout a přemýšlet o názoru jiného člověka
 • posílení vlastního sebeuvědomění v ženské roli (změny těla v dospívání, rozdíly mezi dívkou a chlapcem, bezpečné chování, úprava zevnějšku, péče o tělo a pleť aj.)
 • získání informací formou diskuse nad různými tématy (zdravý životní styl a výživa, dospívání, kamarádství, partnerství, vztahy v rodině, přijetí role ženy, riziko sexuálního zneužívání aj.)
 • získávání a prohlubování dovedností pro práci v domácnosti (např. nácvik úklidu, žehlení, mytí nádobí apod.) – rozvoj samostatnosti klientky
 • možnost smysluplného trávení volného času v kolektivu díky zajištění vhodných podmínek

 

Míra naplňování jednotlivých cílů závisí na aktuálním složení skupiny, možnostech, schopnostech, potřebách a zájmu klientek.


Upřesnění cílové skupiny:

Dívky ve věku od 10-ti let

Doplňující informace
Omezení klientka musí zvládnout samostatný pobyt v zařízení ve skupině, přiměřeně spolupracovat s vedoucími aktivity.
Potřebné vlastní pomůcky svačina, přezůvky, vhodný oděv.
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí max. 8
Doba trvání aktivity 30 minut
Místo KC Motýlek

Účast dobrovolníků ano
Poplatek 50,- Kč/30 minut
Termín čtvrtek 15:00 – 16:30
 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]