Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Cvičení

Tuto aktivitu rámci našeho CDS nabízíme proto, že zdravotní handicap ovlivňuje všechny složky osobnosti dětí a dospívajících; čím hlubší znevýhodnění je (především mentální a duševní), tím větší je i dopad na procesy poznávací, vnímání, představivost, paměť i myšlení, sféru emocionální a volní, adaptabilitu i motoriku, schopnost soustředění. Při pohybových aktivitách se tudíž u našich klientů setkáváme s nedostatky v poznávání a rozlišování rozdílnosti „pohybů“, což se pak projevuje např. jejich chybnou nápodobou a realizací, volbou méně vhodných či neúčelných pohybů, omezenou možností využívat v plné míře již získané zkušenosti a dovednosti. Dalšími projevy pak mohou být i nedostatečná vnitřní zábrana při provádění nevhodných a nebezpečných aktivit, motorická neobratnost, motorický infantilismus (projevy jako u mladších dětí).Takto znevýhodněné děti a dospívající se při činnosti i snadno rozptýlí, odbočí od stanoveného postupu, může být patrná slabší vůle – snaha něčeho dosáhnout, úkol dokončit i kolísající úroveň emotivity. Naším cílem je pozitivně ovlivnit zmíněné aspekty a příznivě ovlivnit vývoj těchto klientů a dospívajících

V neposlední řadě považujeme ze velmi důležitý i samotný význam schopnosti udržet vzpřímené držení těla klientů. To totiž má prokazatelný vliv nejen pro zvýšení jejich sebevědomí, ale i pro skutečnost, jak jsou lidé s postižením (primárně s mentálním) vnímáni a přijímáni okolím.

Popis:

Aktivita je vhodná jako prevence vadného a upevňování správného držení těla. K tomu jednoznačně vedou aspekty jako – nedostatek pohybu, jednostranná dlouhodobá zátěž a nesprávné pohybové návyky. Pravidelné cvičení pomůže od bolestí a dokáže mnohé napravit.

Cvičení probíhá na balančních míčích a podložkách a je vedeno zábavnou formou. Jsou zařazovány protahovací, posilovací a uvolňovací cviky pro všechny svalové skupiny, především v oblasti zad a břicha. Na správné provádění cviků pod vedením lektora dohlíží asistenti, kteří se klientům věnují individuálně.

 

Hlavní přínos:

 • zdravotní aspekt – vhodný pohybový režim, zvýšení pohybové aktivity, zlepšení fyzické zdatnosti a v jejím důsledku i rozvoj pohybových dovedností, zlepšení motorické obratnosti, protažení, posílení a podpora správného držení těla (prevence dopadů jednostranné dlouhodobé zátěže a nesprávných pohybových návyků, které jsou u klientů s mentálním postižením velmi časté)
 • fyzické a psychické uvolnění klientů (relaxace – aktivní odpočinek)
 • smysluplné využití volného času v kolektivu – obohacení života klientů, zabránění nečinnosti
 • podpora provázanosti oblasti myšlení – pohybu – řeči a jejich rozvoj;
 • zlepšování rozumových schopností -  orientace (např. vlevo, vpravo, nahoře, dole), počítání, vnímání a pojmenování částí těla
 • zlepšení schopnosti soustředění, posílení vůle a schopnosti dokončit úkol, pochopení pokynů
 • rozvoj kontaktů se sociálním prostředím
 • přispění ke snížení stigmatizace klientů docílením sebevědomého vzpřímeného držení těla
 • vytvoření pozitivního návyku pravidelného pohybu, zážitek radosti z pohybu a ze zlepšování pohybových dovedností

 

Podmínky:

 • klient je schopný cvičit samostatně nebo s mírnou pomocí
 • nemá zdravotní omezení pro cvičení

 

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od 8 let

 

Termín: úterý 14:00 – 14:30

Potřebné vlastní pomůcky: pohodlné oblečení (tepláky) Účast rodičů: dle potřeby konzultace a spolupráce pro domácí cvičení

Počet klientů: max. 8 

Místo: Velká herna v KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9)

Účast dobrovolníků: ano

Cena: 50,- Kč/ 30 min.


 

Doplňující informace
Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu 
Potřebné vlastní pomůcky pohodlné oblečení (tepláky, triko, bezpečná pohodlná obuv)
Účast rodičů dle potřeby konzultace a spolupráce pro domácí cvičení
Počet zúčastněných dětí maximálně 8
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků: ano
Poplatek

50,- Kč/30 minut

Termín

 

úterý  13.30 - 14.00

 

 

 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]