Canisterapie

Popis aktivity:

Canisterapie znamená v doslovném překladu „léčení prostřednictvím psa“. Pes svou přítomností a interakcemi klientovi přináší pocit pohody a uvolnění. Současně zvyšuje jeho sebevědomí. Klient si ze svého pohledu se psem hraje – vodí ho, dává mu povely, schovává se mu, učí ho přeskakovat překážky, přitom však rozvíjí své komunikační dovednosti, výslovnost, jemnou i hrubou motoriku, znalost barev, rozvoj prostorové orientace apod. Psi jsou speciálně cvičeni pro tuto práci. Aktivitu v Motýlku zajišťují odborní externí lektoři.

Hlavní přínos:

 • Kontakt a hra se zvířetem
 • Uvolnění a zklidnění klienta
 • Zlepšení sebevědomí, komunikativních a motorických schopností

 

Možné okruhy cílů, které lze naplňovat na této aktivitě:

 • Rozvoj smyslů
 1. zrakové vnímání (popisování jednotlivých částí psa pomocí zraku (např. ucho, čumák, nohy); rozlišování jednotlivých tvarů – popis částí psa (např. tvar hlavy, ucha, nohou); hledání shodných a odlišných prvků s člověkem, schovávání pamlsků, vodění psa, slalom, aportování; třídění předmětů – např. předměty sloužící pro psy a lidi
 2. Sluchové vnímání – poznávání zdrojů zvuku – hledání psa pomocí jeho štěkotu, rozlišování délky štěkotu psa, napodobování zvuků psa, porozumění jednotlivým povelům, udávání povelů psovi
 3. Vnímání pomocí hmatu – poznávání a určování jednotlivých částí psa pomocí hmatu; určování, které části psa jsou studené, teplé, suché, vlhké; poznávání typu srsti psa; určování pomocí hmatu dýchání psa; určování pomocí hmatu polohy psa; udávání povelů psovi dotykem (beze slov)
 • Prostorová orientace – rozlišování pojmů nahoře – dole, vpředu – vzadu atd.; umísťování pamlsků pejskovi- nahoru, dolů, vlevo, vpravo apod
 • Rozvoj jemné motoriky - úchop pamlsku, granulí, krmení psa (nataženou dlaní), hlazení psa celou rukou, oblékání psa, připínání obojku, vodítka; kartáčování psa
 • Rozvoj hrubé motoriky a pohybových schopností - cvičení celé paže, lokte, zápěstí při podávání pamlsků, udávání povelů psovi, vodění psa, slalom, aportování, podlézání psa a podlézání klienta psem, apod., plazení se psem, různé pohybové soutěže se psem, napodobování psa, schovávání se psovi
 • Relaxace – učit klienty tzv. odpočívat, zklidnit se; polohování na psovi, nejlépe alespoň l5 minut (individuálně); dechová cvičení při polohování (dýchání do hrudníku a břicha, rozlišování rychlého a pomalého dýchání; rozlišování dechu psa od vlastního, vnímání tepla psího těla; nácvik vědomého uvolnění
 • Rozvoj rozumových schopností – pamatování si jména psa; naučit se představit (sdělit své jméno, věk), naučit se, čím se pes krmí; poznávání a určování jednotlivých částí těla psa, barev na pomůckách; rozvoj vyjadřovacích schopností ~ k čemu jednotlivé části těla psa slouží, jak vypadají; povídání si o psovi jako kamarádovi; seznámení se s různými plemeny psů; pozorování chování psa, plnění různých úkolů (zvyšování doby soustředění na danou činnost)
 • Rozvoj citových schopností – hlazení psa, mazlení se s ním (projevy něžnosti); poznávání nálad psa – poznání, že i pes může být veselý, smutný, mít radost apod.; komunikace klienta s terapeutem – je mu vysvětleno, že pes může být nemocný, může ho něco bolet apod.; rozvoj emoční oblasti klienta – poznání, že když se bude o psa starat, mít ho rád, neubližovat mu apod., bude mu pes dobrým kamarádem; podpora spontánního projevu a sebevědomí klienta prostřednictvím psa – komunikace psa a klienta, udávání povelů psovi, jeho vodění, pes jako prostředník sdělování; rozvoj pocitu bezpečí – odbourání strachu ze psů (ze psa, lidí apod.)
 • Rozvoj sociálního chování – rozvoj komunikace s ostatními klienty, terapeutem pomocí psa – pes jako prostředník; nácvik správného chování k psovi a ostatním lidem (neubližovat psovi, netahat ho za uši, ocas apod., neubližovat ostatním lidem); nácvik sebeovládání – klient nemůže psa kdykoliv vyrušovat, musí respektovat např. jeho právo na odpočinek; nácvik pozdravu, představení se a rozloučení; odstranění nesmělosti a uzavřenosti klienta – navázání komunikace klienta se psem
 • Rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti – vést k samostatnosti při všech činnostech (samostatné připínání vodítka, vodění pejska apod.); nácvik zapínání a rozpínání – různých druhů (zipy, knoflíky, patentky) na vybavení psa, rozvoj sebeobslužných úkonů (nácvik oblékání, umět požádat o pomoc apod.); úklid pomůcek po skončení canisterapie
 • Rozvoj komunikačních dovedností – rozvoj obsahové a formální stránky řeči (psí tematika – jídlo, psí rasy, vyjmenování pomůcek pro psy apod.); požádání, poděkování, pozdrav, oslovení dospělého, kamaráda, psa;  rozvoj komunikace klienta se psem i vrstevníky; povely psovi; intenzita hlasového projevu, výslovnost; nácvik pozdravu při odchoduUpřesnění cílové skupiny:

Klienti od pěti let, kteří při aktivitě neubližují psovi.

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti, dospívající a mladí dospělí s diagnózami např. Dkwnův syndrom, autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

 

Více fotografií z canisterapie najdete zde

Doplňující informace
Podmínky v případě neúčasti prosíme o omluvu předem na tel. 281 912 081, nebo SMS zprávou na tel.775 964 765
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv
Účast rodičů dle potřeby, s ohledem na věk a chování klienta
Počet zúčastněných klientů 1-2 klienti po dobu 30 minut
Doba trvání aktivity 30 minut
Místo KC Motýlek

Účast dobrovolníků dle potřeby
Poplatek 50,- Kč/30 minut
Termín úterý 14:00 – 16:30
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea