Job klub pro dospívající

Popis:

Tato aktivita nabízí pomoc dospívajícím klientům zorientovat se v nabídce možného budoucího pracovního uplatnění a s tím spojeného vhodného výběru školy nebo učebního oboru. Zároveň se zde věnujeme nácvikům dílčích pracovních i souvisejících sociálních dovedností.

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti ve věku od 14 let, kteří jsou schopni samostatné spolupráce s vedoucími aktivity.

 

Hlavní přínos a cíle

 • získat informace, které mohou pomoci při výběru školy, učiliště, oboru a práce, kterou by mohl klient v budoucnu vykonávat.

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • získat informace, proč je vhodné pracovat, jaké výhody a povinnosti vykonávání zaměstnání přináší, jaké jsou možnosti uplatnění na trhu práce (např. seznámení se s vhodnými vybranými druhy zaměstnání, s jejich specifiky, výhodami, nevýhodami, riziky…), jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání v přípravě na povolání, jaké dovednosti a předpoklady jsou pro jednotlivá povolání důležité (např. dovednosti sebeobsluhy, dobrého hospodaření s časem, schopnost dopravit se do zaměstnání)
 • poznat hodnotu peněz a mít informace, jaká jsou osvědčená pravidla pro hospodaření s penězi
 • získat informace o pravidlech komunikace (vedení rozhovoru, hlasový projev, odpovídání na otázky, umění naslouchat, žádost o pomoc, omluva, vhodné způsoby řešení konfliktu apod.) a vhodném a nevhodném chování na pracovišti
 • vyzkoušet si pracovní činnosti a postupně získávat potřebné praktické dovednosti, které jsou nutné pro jednotlivá povolání (dle možností CDS)
 • mít možnost navštívit některé školy a učiliště, které na vybraná povolání studenty se speciálními potřebami připravují, a prakticky si vyzkoušet, co která profese obnáší
 • mít možnost navštívit různá pracoviště, jak na otevřeném, tak na chráněném trhu práce
 • vyzkoušet si příležitostně výrobu předmětů určených k prodeji (např. na vánočních trzích) a získat tak další pracovní dovednosti (kromě konkrétních pracovních dovedností např. respektování pokynů, soustředění, dodržování pracovního postupu a pečlivost vedoucí ke kvalitnímu výrobku, dokončení úkolu)

Doplňující informace
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů max. 8
Místo KC Motýlek, vybrané školy, učiliště a pracoviště
Cena 50,-/30 min
Účast dobrovolníků: možná
Termín pátek 13:30-15:00 (při návštěvách odborných učilišť a pracovišť dle domluvy)
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea