Pro návštěvníky klubu

POSLÁNÍ = PROČ JSME TADY?

Nízkoprahový klub Pacific je otevřený pro děti a mládež od 6 do 18 let ze sídliště Černý Most a okolí a nabízí jim bezpečné zázemí pro trávení volného času, rozvoj dovedností, získání kamarádů, informací a také podporu při řešení různých starostí. Služby klubu jsou zdarma a pro ty, kdo pomoc v těchto oblastech potřebují.

Přijď si k nám popovídat, pobavit se,  napsat úkol nebo na doučko, můžeš s námi na výlety nebo tu třeba posedět s kámoši. Najdeš u nás pochopení.

Těší se na Tebe Bára, Katka, Kamil a Filip

PRO KOHO JE KLUB?

Do Pacificu mohou chodit děti a mládež od 6 do 18 let z Černého Mostu a okolí, když mají málo možností, jak trávit volný čas, jsou ohrožení různými riziky, cítí se sami, chtěli by poznat nové kamarády také, když řeší nějaké potíže nebo jim případně problémy a starosti hrozí.

 • chceš si popovídat a nemáš s kým

 • máš trable ve škole, s kámoši nebo s láskou

 • hledáš prostor pro své nápady a názory

 • chceš poznat nové lidi a vyzkoušet si nové věci

 • se nudíš a chtěl bys něco zažít

 • potřebuješ poradit nebo podpořit v jednání s rodiči, školou, úřady, lékaři

CO JE NAŠÍM CÍLEM?

PRACOVNÍCI USILUJÍ O TO, ABY KLUBÁCI:

 • svým chováním v klubu ani mimo něj neubližovali sobě nebo někomu jinému

 • žili život podle základních společenských pravidel

 • mohli ve volném čase dělat to, co je baví, v čem jsou dobří

 • měli kamarády

 • našli v klubu podporu a pochopení a naučili se zvládat své starosti a těžkosti

 • uměli to, co stejně staří kamarádi, naučili se v klubu, co potřebují

 • měli naplněny základní materiální a citové potřeby a měli dostatek pozornosti a podnětů a pozitivní vzor ve svém okolí

ZÁSADY = CO V KLUBU DODRŽUJEME

 • Nízkoprahovost = snadná dostupnost – vstup do klubu je zadarmo, je jen na tobě, zda chceš do klubu chodit, nemusíš docházet pravidelně ani se předem hlásit, že přijdeš, můžeš přijít kdykoliv, když je klub otevřený a zůstat, jak dlouho chceš

 • Anonymita a důvěrnost – nemusíš pracovníkům říkat své celé jméno, ani kde bydlíš, stačí přezdívka a kolik ti je let, je jen na tobě, co o sobě pracovníkům řekneš.

 • Samostatnost – pracovníci ti pomůžou, když to budeš potřebovat a podpoří tě, abys vše zvládl (nebudou za tebe dělat to, co dovedeš ty sám)

 • Individuální přístup – pracovníci se ti budou věnovat tak, jak potřebuješ zrovna ty a to bez ohledu na to, jakou posloucháš hudbu, jak se oblékáš apod.

 • Respekt – pracovníci tě nikdy nebudou nutit k něčemu, co nechceš, rozhodnutí je vždy jen na tobě (co chceš dělat, kam chceš jít apod.)

 • Důstojnost – se všemi klubáky jednáme stejně, spravedlivě a tak, aby se u nás cítili dobře

KLUBOVÁ PRAVIDLA

Naše služby jsouZDARMA! Aby klub dobře fungoval  a všichni se zde cítili dobře a bezpečně, platí u nás několik základních pravidel, jejichž dodržování je povinností návštěvníků:

 • respektuj pracovníky klubu a ostatní klubáky (respekt jeden k druhému)

 • žádná agresivita

 • žádné drogy

 • žádné ničení věcí

 • dodržuj otevírací a zavírací hodiny klubu

 • uklízej vypůjčené věci

 • nenos do klubu nebezpečné předměty

Pracovníci mají povinnost vyžadovat dodržován pravidel a v případě jejich porušení udělovat sankce.

VÍŠ JAKÁ MÁŠ V KLUBU PACIFIC PRÁVA?

 • právo využívat klub anonymně (stačí nám znát pouze tvůj věk a jméno, nebo přezdívku)

 • právo na respekt, důstojné jednání a rovný přístup ze strany pracovníků

 • právo si stěžovat, když se ti v klubu něco nelíbí

 • právo využívat služby klubu bezplatně

 • právo na bezpečný prostor

 • právo spolupodílet se na chodu klubu a dávat podněty ke změnám

 • právo na dobrovolné využívání služeb klubu

Více o svých právech se dozvíš u pracovníků klubu. Klidně se zeptej.

CO ŘEKLI O PACIFICU…

„Na opuštěný ostrov bych si vzala určitě celý Pacific.“

„Chodím sem ráda, protože mně berou takovou, jaká jsem.“

„V Pacificu se nebojím popovídat si, když se něco děje.“

„Pracovník Pacificu je můj kamarád.“

„Na svý trable nejsem díky Pacificu sám.“

Od maminky klienta: „Syn je šťastný, že má kamarády a je si teď sebou víc jistý. Díky, že jste.“

 

V krátkém videu si můžeš poslechnout, co Pacific dává těm, kteří do něj chodí


 

Prevence kriminality

Naše organizace je prostřednictvím NZDM Pacific zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea