Chci darovat organizaci
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
nebo ,- Kč

Pomozte dětem v nouzi
GIVT.cz

Patronka Motýlku
foto

Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.
Ester Janečková

Pro rodiče a veřejnost

Jsme preventivní sociální službou pro děti a mládež s týmem kvalifikovaných a přátelských pracovníků. Nabízíme plno příležitostí pro smysluplné trávení volného času a zároveň zajišťujeme bezpečné prostředí v klubu.Nejen, že zde Vaše děti mohou zažít zábavu a zkusit nové věci, ale klademe důraz i na preventivní přesah aktivit a snažíme se zvyšovat u dětí jejich schopnosti a dovednosti.

Rodiče, pokud máte zájem, dozvědět se o naší službě víc, rádi Vás po přechozí domluvě klubem provedeme a seznámíme Vás blíže s prostředím, programem klubu a pracovníky.

 

CO TEDY KONKRÉTNĚ NABÍZÍME?

 

 • VOLNOČASOVÉ AKCENa klubu si návštěvníci mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné činnosti s různorodými technikami a materiály, zapojit se do sportovních aktivit jak v prostředí klubu, tak i mimo něj (např. Nízkoprahová liga férového fotbalu), zamuzicírovat si (k dispozici máme bubny, klávesy, mikrofony a další), chodit na kroužek vaření, divadelní odpoledne, nebo na filmové kluby. Návštěvníci se podílejí na vytváření programu a sami mohou navrhovat, co by rádi dělali, nebo co nového by rádi zkusili.

 • AKCE MIMO KLUB – S návštěvníky vyrážíme na výlety (např. aquapark, kino, jump park, bowling aj.), kde mohou klubáci získat nové zážitky, poznat jiná místa. Vstupné na akce hradí klub.

 

 • PŮJČOVNA V klubu je možnost si  půjčit některé klubové vybavení domů. Oblíbenými výpůjčkami jsou stolní hry, knihy, sportovní náčiní.

 

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY – Na klubu probíráme i preventivní témata např. kvůli bezpečí a zdraví našich návštěvníků. Každý měsíc je v duchu nějakého z nich (např. předcházení šikaně, bezpečné chování na internetu, finanční gramotnost, návykové látky, týmová spolupráce ve skupině apod.). Program plánujeme předem, ale snažíme se reagovat i na aktuální dění na klubu. Preventivní aktivity probíhají Tyto preventivní aktivity probíhají nejčastěji zábavnou formou her, výtvarných činností, diskuzemi s klubáky.

 • POMÁHÁME SE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVOU – Návštěvníci klubu za námi mohou přijít jednorázově s úkolem, se školní látkou, které nerozumí, ale můžeme se domluvit i na pravidelném doučování.

 

 • BEZPEČNÝ PROSTOR - Poskytujeme návštěvníkům prostor, ve kterém mohou pobýt, smysluplně trávit svůj volný čas a realizovat vlastní aktivity s přáteli.

 

 • ROZVÍJÍME DOVEDNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ – Díky budování vztahů mezi pracovníkem a dítětem společně hledáme a upevňujeme hranice, to samé platí ve vztazích mezi samotnými návštěvníky klubu. Podporujeme návštěvníky k vyjadřování jejich potřeb a očekávání a k využívání nabídky služeb. Díky volnočasovým aktivitám u dětí rozvíjíme jejich motorické schopnosti i logické myšlení.

 

 • PORADENSTVÍ – Vytváříme podmínky pro to, aby návštěvník klubu měl k pracovníkům důvěru, mohl přijít a požádat o pomoc, radu, nebo jinou podporu, společně s ní hledáme řešení jeho situace.

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – Pracujeme na konkrétních dlouhodobějších změnách v životě klientů. Společně s klubákem/klubačkou vymyslíme, na co bychom se chtěli zaměřit (např. na zlepšení známek ve škole, vztahů v rodině, které může ovlivnit nebo s kamarády; na nalezení práce, přestup na jinou školu apod.) a jakými jednotlivými kroky může s naší podporou změny dosáhnout.

 

 • POMOC V PŘÍPADĚ KRIZE - V případě náhlých, negativních situací a zážitků, prožívání silných emocí jako strach, úzkost, vztek poskytujeme návštěvníkům základní podporu, pomáháme jim zmírnit akutní emoce a v případě potřeby pomůžeme kontaktovat konkrétního odborníka.

 

 • Návštěvníkům pomáháme VYHLEDAT INFORMACE A KONTAKTY - např. kontakty na učiliště a střední školy, poskytovatele brigád, kontakty na jiné služby, cenově dostupné kroužky v místě bydliště atd.

 

 • Návštěvníci mají možnost využít pro hledání informací internet. V případě zájmu jim návštěvníka pomáháme ZKONTAKTOVAT JINOU INSTITUCI NEBO SLUŽBU (např. školu, lékaře apod.), případně jsme mu oporou v situaci, kdy je kontaktuje sám. Návštěvníci pomohou také obrátit na pracovníka, aby je doprovodil do této instituce, případně asistoval při jednání s ní.

 

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE O TOM, CO JE NÍZKOPRAHOVÝ KLUB?


Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PACIFICU

Ke stažení zde

 

MAXIMÁLNÍ DENNÍ I OKAMŽITÁ KAPACITA  SLUŽBY

 • ambulantní forma: 35 klientů
 • terénní forma: 30 klientů

 

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

V letech 2014 a 2018 prošel nízkoprahový klub Pacific úspěšně auditem České asociace streetwork, který kontroloval kvalitu poskytovaných služeb.www.streetwork.cz

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea