Pro rodiče a veřejnost

Naše organizace je prostřednictvím NZDM Pacific zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Jsme preventivní sociální službou pro děti a mládež s týmem kvalifikovaných a přátelských pracovníků. Nabízíme plno příležitostí pro smysluplné trávení volného času a zároveň zajišťujeme bezpečné prostředí v klubu.Nejen, že zde Vaše děti mohou zažít zábavu a zkusit nové věci, ale klademe důraz i na preventivní přesah aktivit a snažíme se zvyšovat u dětí jejich schopnosti a dovednosti.

Rodiče, pokud máte zájem, dozvědět se o naší službě víc, rádi Vás po přechozí domluvě klubem provedeme a seznámíme Vás blíže s prostředím, programem klubu a pracovníky.

 

CO TEDY KONKRÉTNĚ NABÍZÍME?

 • VOLNOČASOVÉ AKCE – Na klubu si návštěvníci mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné činnosti s různorodými technikami a materiály, zapojit se do sportovních aktivit jak v prostředí klubu, tak i mimo něj (např. Nízkoprahová liga férového fotbalu), zamuzicírovat si (k dispozici máme bubny, klávesy, mikrofony a další), chodit na kroužek vaření, divadelní odpoledne, nebo na filmové kluby. Návštěvníci se podílejí na vytváření programu a sami mohou navrhovat, co by rádi dělali, nebo co nového by rádi zkusili.

 • AKCE MIMO KLUB – S návštěvníky vyrážíme na výlety (např. aquapark, kino, jump park, bowling aj.), kde mohou klubáci získat nové zážitky, poznat jiná místa. Vstupné na akce hradí klub.

 • PŮJČOVNA – V klubu je možnost si  půjčit některé klubové vybavení domů. Oblíbenými výpůjčkami jsou stolní hry, knihy, sportovní náčiní.

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY – Na klubu probíráme i preventivní témata např. kvůli bezpečí a zdraví našich návštěvníků. Každý měsíc je v duchu nějakého z nich (např. předcházení šikaně, bezpečné chování na internetu, finanční gramotnost, návykové látky, týmová spolupráce ve skupině apod.). Program plánujeme předem, ale snažíme se reagovat i na aktuální dění na klubu. Preventivní aktivity probíhají Tyto preventivní aktivity probíhají nejčastěji zábavnou formou her, výtvarných činností, diskuzemi s klubáky.

 • POMÁHÁME SE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVOU – Návštěvníci klubu za námi mohou přijít jednorázově s úkolem, se školní látkou, které nerozumí, ale můžeme se domluvit i na pravidelném doučování.

 • BEZPEČNÝ PROSTOR - Poskytujeme návštěvníkům prostor, ve kterém mohou pobýt, smysluplně trávit svůj volný čas a realizovat vlastní aktivity s přáteli.

 • ROZVÍJÍME DOVEDNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ – Díky budování vztahů mezi pracovníkem a dítětem společně hledáme a upevňujeme hranice, to samé platí ve vztazích mezi samotnými návštěvníky klubu. Podporujeme návštěvníky k vyjadřování jejich potřeb a očekávání a k využívání nabídky služeb. Díky volnočasovým aktivitám u dětí rozvíjíme jejich motorické schopnosti i logické myšlení.

 • PORADENSTVÍ – Vytváříme podmínky pro to, aby návštěvník klubu měl k pracovníkům důvěru, mohl přijít a požádat o pomoc, radu, nebo jinou podporu, společně s ní hledáme řešení jeho situace.

 • INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – Pracujeme na konkrétních dlouhodobějších změnách v životě klientů. Společně s klubákem/klubačkou vymyslíme, na co bychom se chtěli zaměřit (např. na zlepšení známek ve škole, vztahů v rodině, které může ovlivnit nebo s kamarády; na nalezení práce, přestup na jinou školu apod.) a jakými jednotlivými kroky může s naší podporou změny dosáhnout.

 • POMOC V PŘÍPADĚ KRIZE – V případě náhlých, negativních situací a zážitků, prožívání silných emocí jako strach, úzkost, vztek poskytujeme návštěvníkům základní podporu, pomáháme jim zmírnit akutní emoce a v případě potřeby pomůžeme kontaktovat konkrétního odborníka.

 • Návštěvníkům pomáháme VYHLEDAT INFORMACE A KONTAKTY – např. kontakty na učiliště a střední školy, poskytovatele brigád, kontakty na jiné služby, cenově dostupné kroužky v místě bydliště atd.

 • Návštěvníci mají možnost využít pro hledání informací internet. V případě zájmu jim návštěvníka pomáháme ZKONTAKTOVAT JINOU INSTITUCI NEBO SLUŽBU (např. školu, lékaře apod.), případně jsme mu oporou v situaci, kdy je kontaktuje sám. Návštěvníci pomohou také obrátit na pracovníka, aby je doprovodil do této instituce, případně asistoval při jednání s ní.


TERÉNNÍ PRÁCE KLUBU PACIFIC NA ŠKOLÁCH

Aktuálně se nám podařilo rozšířit naši spolupráci se Základní školou Bratří Venclíků. Dětem budeme nablízku a nabídneme jim, v případě jejich zájmu, podporu v nejrůznějších oblastech.

Jde o unikátní projekt, který probíhá zatím na pár místech republiky, v zahraničí se však velmi osvědčil.

Co můžeme nabídnout?

 • smysluplné trávení času mezi školním vyučováním nebo po něm
 • zábavnou formou dětem předat informace z oblasti prevence
 • poskytnout informace a porozumění


Co to přinese?

Až se s dětmi lépe poznáme, budou mít ve škole někoho „z venku“, s kým se mohou podělit o to, jak se jim zrovna žije. S dětmi řešíme témata od řešení sporů s kamarády, po pomoc se školní přípravou. Při dlouhodobější práci jsme schopni odhalit nežádoucí jevy mezi mládeží, jako experimentování s návykovými látkami, konflikty s vrstevníky, a pracovat s nimi, případně jim předcházet.

Více informací o tomto projektu:

 

Film Puberta

Během několika měsíců prošly děti a mládež z pražského Černého Mostu workshopy zaměřenými na určitá filmařská řemesla a v polovině července vše vyvrcholilo dvoudenním intenzivním natáčením.

Někteří z nich poprvé pracovali na nějakém volnočasovém projektu tak intenzivně a o to více si vážíme jejich nasazení. Nyní zvou veřejnost na promítání jejich díla. Sami napsali scénář, natáčeli, režírovali, hráli, zvučili… Pod dohledem opravdových profíků.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O TOM, CO JE NÍZKOPRAHOVÝ KLUB?

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PACIFICU

Ke stažení zde

 

MAXIMÁLNÍ DENNÍ I OKAMŽITÁ KAPACITA  SLUŽBY

 • ambulantní forma: 35 klientů
 • terénní forma: 30 klientů

 

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

V letech 2014 a 2018 prošel nízkoprahový klub Pacific úspěšně auditem České asociace streetwork, který kontroloval kvalitu poskytovaných služeb.www.streetwork.czNaši činnost podpořuje:

Prevence kriminality

 

 

 

 
 

 
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea