Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Jak nám můžete pomoci?

" Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají"

Africké přísloví

Pokud se rozhodnete finančně nebo materiálně podpořit naší činnost,  bude  Vaše pomoc velmi vítaná. Každoročně získáváme podporu ze státních institucí, avšak její výše nepokryje všechny nezbytné náklady. Aby byly naše služby finančně dostupné, je nutné služby financovat i z darů fyzických osob a firem. Pokud uvažujete o podpoře naší činnosti, můžete se na nás kdykoliv obrátit a při osobní schůzce se seznámit s prostředím KC Motýlek, našimi aktivitami a potřebami. Kontaktujte ředitelku  PhDr. Hanu Urbanovou na emailové adrese urbanova@motylek.org nebo telefonicky na č. 777964764.

Možnosti podpory

 • DAR PŘÍMO PLATEBNÍ KARTOU. prostřednictvím portálu "DARUJME.CZ" můžete poslat finanční dar velmi jednoduše formou platby přímo z našich stránek. Níže, kliknutím na políčko Darovat budete přesměrováni na zabezpečený platební portál. V brzké době od nás dostanete potvrzení o přijatém daru.
Chci darovat organizaci Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
nebo ,- Kč

 • FINANČNÍM DAREM. Nabízíme Vám uzavření darovací smlouvy, v případě zájmu dojednání účelu, na jaký si přejete, abychom Vámi darované prostředky využili. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500 (jednorázovým bezhotovostním převodem nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě). Tento způsob je vhodný jak pro firmy tak i fyzické osoby.

Anonymní dary, prosíme, zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Dar lze také předat v hotovosti přímo v Motýlku.

Za účelem snížení daňového základu (slevy na dani z příjmů) každému dárci rádi na vyžádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 • HMOTNÝM DAREM. Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777964763.

 • Nákupem našich výrobků. Pomoci nám můžete také tím, že nakoupíte některý z výrobků – drobných dárků, které vyrobili dobrovolníci nebo maminky dětí s postižením – našich klientů. Malý katalog výrobků i s cenami je k nahlédnutí zde.

 • Dobrovolnickou činností. Pokud byste nám chtěli pomoci v přímé práci s klienty nebo jakoukoli jinou formou, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme. Více o dobrovolnické práci v Motýlku a kontakt na koordinátora dobrovolníků naleznete zde.

 • Vaší dobročinosti však neklademe žádné meze :-) Zde pár slov našich dárců

Firemním dárcům můžeme nabídnout zveřejnění jejich loga s  poděkováním na webových stránkách www.motylek.org a ve výroční zprávě KC Motýlek a na třech vývěskách sdružení, které jsou umístěny v Praze na Černém Mostě.

INFORMACE K MOŽNOSTI K ODEČTU HODNOTY DARU ZE ZÁKLADU DANĚ

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů v případě že, úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze  základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze  základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o  poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do  poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se  následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o  dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace naleznete v  Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.


 

 


 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]