Jak nám můžete pomoci?

"Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají"

Africké přísloví

Motýlek pomáhá dětem a mladým dospělým se zdravotním a sociokulturním znevýhodněním. Pokud se rozhodnete finančně nebo materiálně podpořit naší činnost, bude Vaše pomoc velmi vítaná. Každoročně získáváme podporu ze státních institucí, avšak její výše nepokryje všechny nezbytné náklady. Aby byly naše služby finančně dostupné, je nutné služby financovat i z darů fyzických osob a firem. Pokud uvažujete o podpoře naší činnosti, můžete se na nás kdykoliv obrátit a při osobní schůzce se seznámit s prostředím KC Motýlek, našimi aktivitami a potřebami. Kontaktujte ředitelku PhDr. Hanu Urbanovou na emailové adrese urbanova@motylek.org nebo telefonicky na č. 777 964 764.

Ohlas dárce: "Motýlek podporuji už mnoho let, protože jej považuji za důvěryhodnou organizaci, která pomáhá konkrétním dětem, které žijí v naší blízkosti. Vidím, jak s Motýlkem vyrůstají děti, které si do života přinesly nějaký zdravotní handicap nebo ty, které nemají láskyplné rodinné zázemí. Dělá mi radost být součástí tohoto společenství a vědět, že takto pomáhám těm nejzranitelnějším."


Úspěšně ukončený projekt:

Pacific – konzultační místnost pro děti bez zázemí

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

 

Aktuálně potřebujeme Vaši pomoc s následujícím projektem:

Chata Lužanka

Lužanka – odpočinek rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním

Lužanka je v rámci ČR prvním zařízením pro odpo-činek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, které postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám. Myslíme nejen na bezbariérovost, ale i na bezpečnostní prvky, navigační systém či odhlučnění pokojů, aby na chatu mohlo jezdit co nejvíce rodin s dětmi s nejrůznějším typem postižení.

Rozpočet na dokončení
úprav Lužanky:

3.500.000

 

Možnosti podpory

 • PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU DARUJME.CZ můžete poslat finanční dar velmi jednoduše formou platby přímo z našich stránek. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na zabezpečený platební portál. V brzké době od nás dostanete potvrzení o přijatém daru.

  Darujme.cz

 • FINANČNÍM DAREM. Nabízíme Vám uzavření darovací smlouvy, v případě zájmu dojednání účelu, na jaký si přejete, abychom Vámi darované prostředky využili. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500 (jednorázovým bezhotovostním převodem nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě). Tento způsob je vhodný jak pro firmy tak i fyzické osoby.

  Anonymní dary, prosíme, zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

  Dar lze také předat v hotovosti přímo v Motýlku.

  Za účelem snížení daňového základu (slevy na dani z příjmů) každému dárci rádi na vyžádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 • HMOTNÝM DAREM. Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777964763.

 • NÁKUPEM NAŠICH VÝROBKŮ. Pomoci nám můžete také tím, že nakoupíte některý z výrobků – drobných dárků, které vyrobili dobrovolníci nebo maminky dětí s postižením – našich klientů.
  Otevřít ESHOP s našimi výrobky
  .

 • Dobrovolnickou činností. Pokud byste nám chtěli pomoci v přímé práci s klienty nebo jakoukoli jinou formou, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme. Více o dobrovolnické práci v Motýlku a kontakt na koordinátora dobrovolníků.

 • Vaší dobročinosti však neklademe žádné meze :-) Zde pár slov našich dárců.

 

 

Firemní dárci

Firemním dárcům můžeme nabídnout zveřejnění jejich loga s poděkováním na webových stránkách www.motylek.org a ve výroční zprávě KC Motýlek a na třech vývěskách Motýlku, které jsou umístěny v Praze na Černém Mostě.

Informace k odečtu hodnoty daru ze základu daně

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů v případě že, úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze  základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze  základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o  poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do  poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se  následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o  dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace naleznete v  Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Legislativní novinky roku 2021

Možnost snížit základ daně o poskytnuté dary až do 30% základu daně

Jedná se o novelizaci zákona o daních z příjmů, nicméně má široký dopad na neziskové organizace, kde individuální dárcovství bývá jedním ze základních kamenů fundraisingu, proto změnu zařazujeme do oblasti obecných ekonomických změn. Změna zatím ve Sbírce zákonů nevyšla, nicméně očekává se, že vyjde během krátké doby a bude možné ji pro zdaňovací období roku 2020 použít.

Fyzické osoby budou moci snížit základ daně až o 30% ve zdaňovacích obdobích kalendářních let 2020 a 2021 a právnické osoby budou moci snížit základ daně také o 30%, a to ve zdaňovacích obdobích, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022.

ZDROJ: 22HLAVs.r.o., odkaz na dokument LEGISLATIVA ROKU 2021 z ekonomického pohledu (dokument ve formátu PDF, 624kb)


 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea