O nás

Naše poslání

Staráme se o hezké dětství i dospívání dětí se zdravotním a sociokulturním znevýhodněním. Odmala jim tvoříme základ dobré budoucnosti tak, že rozvíjíme jejich schopnosti, samostatnost a sebevědomí. Současně usnadňujeme život rodičům a dalším pečujícím osobám.

Naše služby

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb (CDS) navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.

Nízkoprahový klub Pacific

Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.

Sociálně aktivizační služba

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

Všechny tyto výše uvedené služby jsou realizovány v Komunitním centru Motýlek v Praze na Černém Mostě, některé i terénní formou v bydlišti klientů apod. Podrobnosti o každém z těchto samostatných programů najdete na titulní straně webu v záložkách horní lišty podle log služeb. Pokud se chcete seznámit s našimi službami osobně, můžete si s námi domluvit návštěvu na e-mailu: motylek@motylek.org.

Historie Motýlku

Pro naše klienty jsme tu už 20 let. Komunitní centrum Motýlek jsme založili s cílem podporovat děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče. Zanedlouho jsme reagovali i na další potřeby komunity a rozšířili jsme poskytované služby o pomoc dětem a dospívajícím, kteří jsou znevýhodněni sociálně.

Získaná ocenění a certifikáty, členství:

Výroční zprávy:


 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea