Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 

logo-everyday-magazin.jpgIMG_9993.jpgIMG_9989.jpgIMG_9981.jpgIMG_9979.jpgIMG_9977.jpg

Naše akce

Volná místa na aktivitách CDS

Na některých aktivitách pro děti se zdravotním postižením máme ještě volná místa

Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem volná místa v níže uvedených aktivitách v centru denních služeb v KC Motýlek, které poskytuje služby dětem se zdravotním postižením.

Klub pro nácvik praktických dovedností

úterý 13:30 – 17:00 (Pozn.: Není podmínkou přítomnost klienta po celou dobu. Hlavní společný program probíhá od 15:00 – 16:00 hodin)

V klubu se klienti věnují činnostem, které cíleně rozvíjejí jejich dovednosti. Pravidelnou oblíbenou aktivitou je společná příprava pokrmů podle zjednodušených kuchařských receptů. Klienti však na klubu nacvičují i jiné praktické sebeobslužné dovednosti potřebné pro zvýšení soběstačnosti. Nácvik probíhá i prostřednictvím her na rozvoj jemné a hrubé motoriky, paměti, postřehu, komunikace, koncentrace apod. Každý klient má příležitost k individuální práci (s pracovníky CDS). Ta je volena tak, aby vedla k naplnění cílů konkrétního klienta.

více info zde

Klub pro nácvik sociálních dovedností

středa 14:30 – 16:00

Klienti se zábavnou formou učí zvládat různé situace běžného života, mají možnost rozvíjet komunikační dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor, sdílet vlastní zkušenosti a prožitky, ale také si zvykají respektovat stanovená pravidla. Na klubu se využívají prostředky dramatické výchovy s praktickým přehráváním probíraných situací.

Z probíraných témat:

Pravidla – co to jsou pravidla a k čemu slouží;

Respekt – ohled k druhým, příchod na aktivitu – pozdrav; představení se; chování při pozdním příchodu;

Komunikace – mimika; gesta; odstup; intonace; jak správně pozdravit; komu vykat, komu tykat; jak se představit; jak zahájit komunikaci; jak se zapojit do hovoru; o čem si s druhým lze povídat; jak přerušit rozhovor; co dělat, když nerozumím; jak si říct o radu, pomoc;

Hranice – umět vnímat vlastní hranice a respektovat hranice;

Vztahy – jak se chovám k cizím lidem, jak ke známým; co je to kamarádství, co je partnerství; sbližování;

Bezpečnost ve vztazích – které informace neříkám cizím lidem; jak se zachovat, když mě osloví cizí člověk; jak se chovat bezpečně vůči různým typům cizích lidí; a mnohá další témata.

Poznámka: Je možné (a vhodné) využít další naši aktivitu časově i tematicky navazující na klub – „Společensko-kulturní odpoledne“. Její náplní jsou společné návštěvy kulturních a společenských cílů, kde mají klienti možnost v praxi procvičovat získané sociální dovednosti.

více info zde

Job klub pro náctileté

pondělí 16:30 – 18:00

možná budete muset brzy řešit otázku, co dál po ukončení školní docházky Vašeho dítěte. Budete postaveni před rozhodnutí, jakou školu či učiliště, které by je mělo připravit na budoucí zaměstnání, vybrat. Job klub by Vám v tomto rozhodování mohl pomoci, a sice tím, že by Vaše dítě získalo základní povědomí o mnoha věcech, které se jeho pracovní budoucnosti mohou týkat. Klub je určen pro dospívající klienty (starší čtrnácti let) a bude děti teoreticky i prakticky seznamovat s tím, z jakých profesí a pracovních pozic si budou moci vybírat. Co která práce obnáší, jaké předpoklady je třeba splnit apod.

více info zde

Cvičení

pondělí 14:15 – 14:45

Tato skupinová aktivita může být velkým přínosem pro motorický rozvoj dětí a dospívajících se zdravotním postižením (od 8 let). Kromě pozitivního vlivu na zlepšení hrubé motoriky, rovnováhy, celkové obratnosti a mnoha dalších oblastí, považujeme ze velmi důležitý i samotný význam schopnosti udržet vzpřímené držení těla klientů, které má prokazatelný vliv nejen pro zvýšení jejich sebevědomí, ale i pro skutečnost, jak jsou lidé s postižením (primárně s mentálním) vnímáni a přijímáni okolím. Cvičení probíhá na balančních míčích a podložkách a je vedeno zábavnou formou. Jsou zařazovány protahovací, posilovací a uvolňovací cviky pro všechny svalové skupiny. Na správné provádění cviků dohlíží asistenti, kteří se dětem věnují individuálně.

více info zde

Individiuální nácvik praktických dovedností

Potřebujete, aby Vaše dítě samostatně cestovalo MHD? Dokázalo zatelefonovat? Umělo se samostatně obléci? Připravit si svačinu? Naučilo se znát hodiny? Nebo zvládlo jinou dovednost? Rádi to s ním budeme nacvičovat při individuálních setkáních, které umožňují přizpůsobit tempo a způsob nácviku přesně podle potřeb a možností Vašeho dítěte.

více info zde

 

Každou výše zmíněnou aktivitu si můžete nezávazně a bezplatně vyzkoušet. Navštivte nás nebo si domluvte s námi schůzku, vše Vám a Vašim dětem rádi vysvětlíme a ukážeme. Seznámíme Vás i s našimi dalšími službami a aktivitami, které aktuálně nabízíme.

Kontakt: email: cds@motylek.org Tel: 775 964 765

« Zpět

 • Vinný restaurant U tří housliček
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Nadace Jistota
 • Every Day Magazine
 • CRS ADVERTISING
 • Oresi
 • Nadace Agrofert
 • S.O.S. DEKORACE
 • Zyxel
 • Středočeský humanitární fond
 • Lipnická spol. s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Tork-profesionální hygienická řešení
 • SCA

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]