Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 

Generální partner

 

 Služby

 • Základem naší činnosti je KONTAKTNÍ PRÁCE – jejím cílem je navázání vztahu s návštěvníkem a vytvoření vzájemné důvěry, což jsou podmínky potřebné pro další spolupráci. Kontaktní práce má nejčastěji formu rozhovoru. Součástí kontaktní práce je vzájemné hledání a upevňování hranic, podporování návštěvníků k vyjadřování jejich potřeb a očekávání a k využívání nabídky služeb.
 • Na kontaktní práci pak navazuje PORADENSTVÍ – jeho cílem je vytvoření podmínek, díky kterým by byl návštěvník schopen řešit svou situaci, nebo se na řešení spolupodílet. Jeho součástí je vyslechnutí návštěvníka, vyhodnocení situace, poskytování informací, hledání alternativ a vlastních zdrojů návštěvníka. Poradenství se může týkat jak krátkodobých i dlouhodobých problémů – může se jednat např. o záležitosti týkající se rodiny a vztahů, školy, návykových látek, dluhů; pomoc s hledáním brigády či práce aj.
 • S návštěvníky také INDIVIDUÁLNĚ PRACUJEME na konkrétních dlouhodobějších změnách. Společně vymyslíme, na co bychom se chtěli zaměřit (např. na zlepšení známek ve škole, vztahů v rodině, nebo s kamarády; na nalezení práce, přestup na jinou školu apod.), dále hledáme různé způsoby řešení a možnosti návštěvníka a jeho okolí, společně si stanovíme konkrétní cíle, průběžně na nich pracujeme a bavíme se o tom, jak se nám daří je plnit.
 • Dále pomáháme dětem a mladým lidem V PŘÍPADĚ KRIZE (reakce na náhlé a negativní situace a zážitky, prožívání silných emocí jako strach, úzkost, vztek). Poskytujeme základní podporu, pomáháme zmírnit akutní negativní emoce a v případě potřeby pomůžeme kontaktovat konkrétního odborníka.
 • Návštěvníkům pomáháme VYHLEDAT INFORMACE A KONTAKTY. Návštěvníci mají možnost využít pro hledání informací internet. V případě zájmu návštěvníka mu pomáháme ZKONTAKTOVAT JINOU INSTITUCI NEBO SLUŽBU (např. školu, lékaře apod.), případně jsme mu oporou v situaci, kdy je kontaktuje sám. Návštěvníci pomohou také obrátit na pracovníka, aby je doprovodil do této instituce, případně asistoval při jednání s ní.
 • Dále POMÁHÁME SE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVOU – návštěvníci klubu za námi mohou přijít s úkolem, se školní látkou, které nerozumí, můžeme se domluvit ale i na pravidelném doučování.
 • Poskytujeme návštěvníkům prostor, ve kterém mohou pobýt, trávit svůj volný čas, realizovat vlastní aktivity s přáteli, či využívat vybavení klubu.

 • Zyxel
 • Moneta Money Bank
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • ComAp
 • Cetelem
 • Středočeský humanitární fond
 • Belstav Praha - stavební firma s.r.o.
 • Bigmedia
 • Nadace ČEZ
 • CzechTourism
 • LAM PLUS , s. r. o.
 • Lipnická spol. s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Leonarda spol. s r.o.
 • Peugeot Kopecký
 • Městská část Praha 14
 • NOEN, a.s.
 • Online jazyky
 • MČ PRAHA 8
 • MČ PRAHA 9
 • Nadační fond porozumění
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Stavební bytové družstvo Praha
 • Insidea
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Tork-profesionální hygienická řešení
 • SCA

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]