Dovolujeme si všechny příznivce Motýlku a zároveň krásných muzikálových a operetních melodií pozvat na náš letošní benefiční koncert. Uskuteční se ve středu 6. prosince v sále Kulturního domu Kyje

Máte se na co těšit! 

Klavírní doprovod: Alina Říhová